Gonyosoma oxycephala

Spitzkopfnatter (Gonyosoma oxycephala) im Tierpark und Fossilium Bochum
Gonyosoma oxycephala
Zeige Bild in voller Größe… Größe: 66KB