Kronberg

Ailurus fulgens

Ailurus fulgens (Kleiner Panda oder Roter Panda) im Opel-Zoo Kronberg

Hylobates

Mischlinge aus Hylobates pileatus (Kappengibbon) und Hylobates lar (Weißhandgibbon) im Opel-Zoo Kronberg