Megophryidae

Die Systematik der Familie Megophryidae (Asiatische Krötenfrösche) [BONAPARTE, 1850]

Unterfamilie Leptobrachiinae

[DUBOIS, 1980]

Gattung Leptobrachella

[SMITH, 1925]

 • Leptobrachella aereus [ROWLEY, STUART, RICHARDS, PHIMMACHAK & SIVONGXAY, 2010]
 • Leptobrachella alpina [FEI, YE & HUANG, 1990]
 • Leptobrachella applebyi [ROWLEY & TRUNG, 2009]
 • Leptobrachella arayai [MATSUI, 1997]
 • Leptobrachella ardens [ROWLEY, TRAN, LE, DAU, PELOSO, NGUYEN, HOANG, NGUYEN & ZIEGLER, 2016]
 • Leptobrachella aspera [WANG, LYU, QI, ZENG, ZHANG, LU & WANG, 2020] informationen
 • Leptobrachella baluensis [SMITH, 1931]
 • Leptobrachella bashaensis [LYU, DAI, WEI, HE, YUAN, SHI, ZHOU, RAN, KUANG, GUO, WEI & YUAN, 2020] informationen
 • Leptobrachella bidoupensis [ROWLEY, LE, TRAN & HOANG, 2011]
 • Leptobrachella bijie [WANG, LI, LI, CHEN, ZENG, SHEN, WANG, 2019] informationen
 • Leptobrachella bondangensis [ETO, MATSUI, HAMIDY & MUNIR, ISKANDAR, 2018]
 • Leptobrachella botsfordi [ROWLEY, DAU, NGUYEN, 2013]
 • Leptobrachella bourreti [DUBOIS, 1983]
 • Leptobrachella brevicrus [DRING, 1984]
 • Leptobrachella chishuiensis [LI, LIU, WEI & WANG, 2020] informationen
 • Leptobrachella croceus [ROWLEY, HUY, DUONG, VINH & TRUNG, 2010]
 • Leptobrachella damingshanensis [CHEN, YU, CHENG, MENG, WEI, ZHOU & LU, 2021] informationen
 • Leptobrachella dong [LIU, SHI, LI, ZHANG, XIANG, WEI & WANG, 2023] informationen
 • Leptobrachella dorsospina [WANG, LYU, QI, ZENG, ZHANG, LU & WANG, 2020] informationen
 • Leptobrachella dringi [DUBOIS, 1987]
 • Leptobrachella dushanensis [LI, LI, CHENG, LIU, WEI & WANG, 2024] informationen
 • Leptobrachella eos [OHLER, WOLLENBERG, GROSJEAN, HENDRIX, VENCES, ZIEGLER & DUBOIS, 2011]
 • Leptobrachella feii [CHEN, XU, POYARKOV, WANG, YUAN, HOU, SUWANNAPOOM, WANG & CHE, 2020] informationen
 • Leptobrachella firthi [ROWLEY, HOANG, DAU, LE & CAO, 2012]
 • Leptobrachella flaviglandulosa [CHEN, XU, POYARKOV, WANG, YUAN, HOU, SUWANNAPOOM, WANG & CHE, 2020] informationen
 • Leptobrachella fritinniens [DEHLING & MATSUI, 2013]
 • Leptobrachella fulginosus [MATSUI, 2006]
 • Leptobrachella fusca [ETO, MATSUI, HAMIDY, MUNIR & ISKANDAR, 2018]
 • Leptobrachella gracilis [GÜNTHER, 1872]
 • Leptobrachella graminicola [NGUYEN, TAPLEY, NGUYEN, LUONG & ROWLEY, 2021]
 • Leptobrachella guinanensis [CHEN, LI, PENG & LIU, 2024] informationen
 • Leptobrachella hamidi [MATSUI, 1997]
 • Leptobrachella heteropus [BOULENGER, 1900]
 • Leptobrachella isos [ROWLEY, STUART, NEANG, HOANG, DAU, NGUYEN & EMMETT, 2015]
 • Leptobrachella itiokai [ETO, MATSUI & NISHIKAWA, 2016] informationen
 • Leptobrachella jinshaensis [CHENG, SHI, LI, LIU, LI & WANG, 2021] informationen
 • Leptobrachella jinyunensis [SHI, SHEN, WANG, JIANG & WANG, 2023] informationen
 • Leptobrachella juliandringi [ETO, MATSUI & NISHIKAWA, 2015]
 • Leptobrachella kajangensis [GRISMER, GRISMER & YOUMANS, 2004]
 • Leptobrachella kalonensis [ROWLEY, TRAN, LE, DAU, PELOSO, NGUYEN, HOANG, NGUYEN & ZIEGLER, 2016]
 • Leptobrachella kecil [MATSUI, BELABUT, AHMAT & YONG, 2009]
 • Leptobrachella khasiorum [DAS, TRON, RANGAD & HOOROO, 2010]
 • Leptobrachella korifi [MATSUI, PANHA & ETO, 2023] informationen
 • Leptobrachella lateralis [ANDERSON, 1871]
 • Leptobrachella laui [SUNG, YANG & WANG, 2014]
 • Leptobrachella liui [FEI & YE, 1990]
 • Leptobrachella macrops [DUONG, DO, NGO, NGUYEN & POYARKOV JR, 2018] informationen
 • Leptobrachella maculosa [ROWLEY, TRAN, LE, DAU, PELOSO, NGUYEN, HOANG, NGUYEN & ZIEGLER, 2016]
 • Leptobrachella mangshanensis [HOU, ZHANG, HU, LI, SHI, CHEN, MO & WANGA, 2018]
 • Leptobrachella maoershanensis [YUAN, SUN, CHEN, ROWLEY, WU, HOU & CHE, 2017]
 • Leptobrachella marmorata [MATSUI, ZAINUDIN & NISHIKAWA, 2014]
 • Leptobrachella maura [INGER, LAKIM, BIUN & YAMBUN, 1997]
 • Leptobrachella melanolecuus [MATSUI, 2006]
 • Leptobrachella melicus [ROWLEY, STUART, NEANG & EMMETT, 2010]
 • Leptobrachella minima [TAYLOR, 1962]
 • Leptobrachella mjobergi [SMITH, 1925]
 • Leptobrachella murphyi [CHEN, SUWANNAPOOM, WU, POYARKOV, XU, PAWANGKHANANT & CHE, 2021]
 • Leptobrachella nahangensis [LATHROP, MURPHY, ORLOV & HO, 1998]
 • Leptobrachella namdongensis [CHUNG, TAO, VINH, TRUONG & JIANPING, 2019]
 • Leptobrachella natunae [GÜNTHER, 1895]
 • Leptobrachella neangi [STUART & ROWLEY, 2020]
 • Leptobrachella niveimontis [CHEN, XU, POYARKOV, WANG, YUAN, HOU, SUWANNAPOOM, WANG & CHE, 2020] informationen
 • Leptobrachella nokrekensis [MATHEW & SEN, 2009]
 • Leptobrachella nyx [OHLER, WOLLENBERG, GROSJEAN, HENDRIX, VENCES, ZIEGLER & DUBOIS, 2011]
 • Leptobrachella oshanensis [LIU, 1950]
 • Leptobrachella pallida [ROWLEY, TRAN, LE, DAU, PELOSO, NGUYEN, HOANG, NGUYEN & ZIEGLER, 2016]
 • Leptobrachella palmata [INGER & STUEBING, 1992]
 • Leptobrachella parva [DRING, 1984]
 • Leptobrachella pelodytoides [BOULENGER, 1893]
 • Leptobrachella petrops [ROWLEY, DAU, HOANG, LE, CUTAJAR & NGUYEN, 2017]
 • Leptobrachella phiadenensis [LUONG, HOANG, PHAM, ZIEGLER & NGUYEN, 2023] informationen
 • Leptobrachella phiaoacensis [LUONG, HOANG, PHAM, ZIEGLER & NGUYEN, 2023] informationen
 • Leptobrachella picta [MALKMUS, 1992]
 • Leptobrachella pingbianensis [RAO, LIU, ZHU & MA, 2020] informationen
 • Leptobrachella platycephala [DEHLING, 2012]
 • Leptobrachella pluvialis [OHLER, MARQUIS, SWAN & GROSJEAN, 2000]
 • Leptobrachella puhoatensis [ROWLEY, DAU & CAO, 2017]
 • Leptobrachella purpuraventra [WANG, LI, LI, CHEN, ZENG, SHEN, WANG, 2019] informationen
 • Leptobrachella purpurus [YANG, ZENG & WANG, 2018] informationen
 • Leptobrachella pyrrhops [POYARKOV, JR., ROWLEY, GOGOLEVA, VASSILIEVA, GALOYAN & ORLOV, 2015]
 • Leptobrachella rowleyae [NGUYEN, POYARKOV, LE, VO, PHAN, DUONG, MURPHY, NGUYEN, 2018]
 • Leptobrachella sabahmontanus [MATSUI, NISHIKAWA & YAMBUN, 2014]
 • Leptobrachella serasanae [DRING, 1984]
 • Leptobrachella shangsiensis [CHEN, LIAO, ZHOU & MO, 2019]
 • Leptobrachella shimentaina [WANG, JIAN, QI, SHUO, DAI, KE-YUAN, LYU, ZHI-TONG, ZENG, ZHAO-CHI, CHEN, HONG-HUI, LI, YUAN-QIU, ZHAO, YONG-YOU, WANG, YUN-ZE & WANG, YING-YONG, 2022] informationen
 • Leptobrachella shiwandashanensis [CHEN, PENG, PAN, LIAO, LIU, HUANG, 2021]
 • Leptobrachella sinorensis [MATSUI, PANHA & ETO, 2023] informationen
 • Leptobrachella solus [MATSUI, 2006]
 • Leptobrachella sungi [LATHROP, MURPHY, ORLOV & HO, 1998]
 • Leptobrachella tadungensis [ROWLEY, TRAN, LE, DAU, PELOSO, NGUYEN, HOANG, NGUYEN & ZIEGLER, 2016]
 • Leptobrachella tamdil [SENGUPTA, SAILO, LALREMSANGA, DAS & DAS, 2010]
 • Leptobrachella tengchongensis [YANG, WANG, CHEN & RAO, 2016]
 • Leptobrachella tuberosus [INGER, ORLOV & DAREVSKY, 1999]
 • Leptobrachella ventripunctatus [FEI, YE & LI, 1990]
 • Leptobrachella verrucosa [WANG, ZENG, LI & LI, 2022] informationen
 • Leptobrachella wuhuangmontis [WANG, YANG, LI, LYU, ZENG, LIU, YE & WANG, 2018] informationen
 • Leptobrachella wulingensis [QIAN, XIA, CAO, XIAO & YANG, 2020]
 • Leptobrachella wumingensis [CHEN, PENG, LI & YU, 2023] informationen
 • Leptobrachella yeae [SHI, HOU, SONG, JIANG & WANG, 2021] informationen
 • Leptobrachella yingjiangensis [YANG, ZENG & WANG, 2018] informationen
 • Leptobrachella yunkaiensis [WANG, YANG, LI, LYU, ZENG, LIU, YE & WANG, 2018] informationen
 • Leptobrachella yunyangensis [LUO, WANG, PENG, LEI, DENG, JI, HUANG & ZHOU, 2022] informationen
 • Leptobrachella zhangyapingi [JIANG, YAN, SUWANNAPOOM, CHOMDEJ & CHE, 2013]

Gattung Leptobrachium

[TSCHUDI, 1838]

 • Leptobrachium abbotti [COCHRAN, 1926]
 • Leptobrachium ailaonicum [YANG, CHEN & MA, 1983]
 • Leptobrachium banae [LATHROP, MURPHY, ORLOV & HO, 1998]
 • Leptobrachium bompu [SONDHI & OHLER, 2011]
 • Leptobrachium boringii [LIU, 1945]
 • Leptobrachium buchardi [OHLER, TEYNIÉ & DAVID, 2004]
 • Leptobrachium chapaense [BOURRET, 1937]
 • Leptobrachium guangxiense [FEI, MO, YE & JIANG, 2009]
 • Leptobrachium gunungense [MALKMUS, 1996]
 • Leptobrachium hainanense [YE & FEI, 1993]
 • Leptobrachium hasseltii [TSCHUDI, 1838]
 • Leptobrachium hendricksoni [TAYLOR, 1962]
 • Leptobrachium huashen [FEI & YE, 2005]
 • Leptobrachium ingeri [HAMIDY, MATSUI, NISHIKAWA & BELABUT, 2012]
 • Leptobrachium kanowitense [HAMIDY, MATSUI, NISHIKAWA & BELABUT, 2012]
 • Leptobrachium kantonishikawai [HAMIDY & MATSUI, 2014]
 • Leptobrachium leishanense [LIU & HU, 1973]
 • Leptobrachium leucops [STUART, ROWLEY, TRAN, LE & HOANG, 2011]
 • Leptobrachium liui [POPE, 1947]
 • Leptobrachium lumadorum [BROWN, SILER, DIESMOS & ALCALA, 2010]
 • Leptobrachium lunatum [STUART, SOM, NEANG, HOANG, LE, DAU, POTTER & ROWLEY, 2020]
 • Leptobrachium mangyanorum [BROWN, SILER, DIESMOS & ALCALA, 2010]
 • Leptobrachium masatakasatoi [MATSUI, 2013]
 • Leptobrachium montanum [FISCHER, 1885]
 • Leptobrachium mouhoti [STUART, SOK & NEANG, 2006]
 • Leptobrachium ngoclinhense [ORLOV, 2005]
 • Leptobrachium nigrops [BERRY & HENDRICKSON, 1963]
 • Leptobrachium promustache [RAO, WILKINSON & ZHANG, 2006]
 • Leptobrachium pullum [SMITH, 1921]
 • Leptobrachium rakhinensis [WOGAN, 2012]
 • Leptobrachium smithi [MATSUI, NABHITABHATA & PANHA, 1999]
 • Leptobrachium sylheticum [AL-RAZI, MARIA & POYARKOV, 2021]
 • Leptobrachium tagbanorum [BROWN, SILER, DIESMOS & ALCALA, 2010]
 • Leptobrachium tenasserimense [PAWANGKHANANT, POYARKOV, DUONG, NAIDUANGCHAN & SUWANNAPOOM, 2018] informationen
 • Leptobrachium tengchongense [YANG, WANG & CHAN, 2016]
 • Leptobrachium waysepuntiense [HAMIDY & MATSUI, 2010]
 • Leptobrachium xanthops [STUART, PHIMMACHAK, SEATEUN & SIVONGXAY, 2012]
 • Leptobrachium xanthospilum [LATHROP, MURPHY, ORLOV & HO, 1998]

Gattung Oreolalax

[MYERS & LEVITON, 1962]

 • Oreolalax chuanbeiensis [TIAN, 1983]
 • Oreolalax granulosus [FEI, YE & CHEN, 1990]
 • Oreolalax jingdongensis [MA, YANG & LI , 1983]
 • Oreolalax liangbeiensis [LIU & FEI, 1979]
 • Oreolalax lichuanensis [HU & FEI, 1979]
 • Oreolalax longmenmontis [HOU, SHI, HU, DENG, JIANG, XIE & WANG, 2020] informationen
 • Oreolalax major [LIU & HU, 1960]
 • Oreolalax multipunctatus [WU, ZHAO, INGER & SHAFFER, 1993]
 • Oreolalax nanjiangensis [FEI, YE & LI, 1999]
 • Oreolalax omeimontis [LIU & HU, 1960]
 • Oreolalax pingii [LIU, 1943]
 • Oreolalax popei [LIU, 1947]
 • Oreolalax puxiongensis [LIU & FEI, 1979]
 • Oreolalax rhodostigmatus [HU & FEI, 1979]
 • Oreolalax rugosus [LIU, 1943]
 • Oreolalax schmidti [LIU, 1947]
 • Oreolalax sterlingae [NGUYEN, PHUNG, LE, ZIEGLER & BÖHME, 2013]
 • Oreolalax weigoldi [VOGT, 1924]
 • Oreolalax xiangchengensis [FEI & HUANG, 1983]

Gattung Scutiger

[THEOBALD, 1868]

 • Scutiger adungensis [DUBOIS, 1979]
 • Scutiger bangdaensis [RAO, LIU, MA & ZHU, 2020] informationen
 • Scutiger bhutanensis [DELORME & DUBOIS, 2001]
 • Scutiger biluoensis [RAO, LIU, MA & ZHU, 2020]
 • Scutiger boulengeri [BEDRIAGA, 1898]
 • Scutiger brevipes [LIU, 1950]
 • Scutiger chintingensis [LIU & HU, 1960]
 • Scutiger ghunsa [KHATIWADA, SHU, SUBEDI, WANG, OHLER, CANNATELLA, XIE & JIANG, 2019]
 • Scutiger glandulatus [LIU, 1950]
 • Scutiger feiliangi [ZHOU, GUAN & SHI, 2023]
 • Scutiger gongshanensis [YANG & SU, 1979]
 • Scutiger jiulongensis [FEI & JIANG, 1995]
 • Scutiger liupanensis [HIANG, 1985]
 • Scutiger luozhaensis [SHI, SUI, MA, JI, BU-DIAN & JIANG, 2023] informationen
 • Scutiger maculatus [LIU, 1950]
 • Scutiger mammatus [GÜNTHER, 1896]
 • Scutiger meiliensis [RAO, LIU, MA & ZHU, 2020]
 • Scutiger muliensis [FEI, YE, 1986]
 • Scutiger nepalensis [DUBOIS, 1974]
 • Scutiger ningshanensis [FANG, 1985]
 • Scutiger nyingchiensis [FEI, 1977]
 • Scutiger occidentalis [DUBOIS, 1978]
 • Scutiger pingwuensis [LIU & TIAN, 1978]
 • Scutiger sikimmensis [BLYTH, 1855]
 • Scutiger spinosus [JIANG, WANG, ZOU, YAN, LI & CHE, 2016]
 • Scutiger tengchongensis [YANG & HUANG, 2019]
 • Scutiger tuberculatus [LIU & FEI, 1979]
 • Scutiger wanglangensis [YE & FEI, 2007]
 • Scutiger wuguanfui [JIANG, RAO, YUAN, WANG, LI, HOU, CHE & CHE, 2012]Unterfamilie Megophryinae

[BONAPARTE, 1850]

Gattung Atympanophrys

[TIAN & HU, 1983]

 • Atympanophrys gigantica [LIU, HU & YANG, 1960]
 • Atympanophrys nankiangensis [LIU & HU, 1966]
 • Atympanophrys shapingensis [LIU, 1950]
 • Atympanophrys wawuensis [FEI, JIANG & ZHENG, 2001]

Gattung Boulenophrys

[FEI, YE & JIANG, 2016]

 • Boulenophrys acuta [WANG, LI & JIN, 2014]
 • Boulenophrys angka [WU, SUWANNAPOOM, POYARKOV, CHEN, PAAWANGKHANANT, XU, JIN, MURPHY & CHE, 2019]
 • Boulenophrys anlongensis [LI, LU, LIU & WANG, 2020] informationen
 • Boulenophrys baishanzuensis [WU, LI, LIU, WANG & WU, 2020]
 • Boulenophrys baolongensis [YE, FEI & XIE, 2007]
 • Boulenophrys binchuanensis [YE & FEI, 1995]
 • Boulenophrys binlingensis [JIANG, FEI & YE, 2008]
 • Boulenophrys boettgeri [BOULENGER, 1899]
 • Boulenophrys brachykolos [INGER & ROMER, 1961]
 • Boulenophrys caobangensis [NGUYEN, PHAM, NGUYEN, LUONG & ZIEGLER, 2020]
 • Boulenophrys caudoprocta [SHEN, 1994]
 • Boulenophrys cheni [WANG &, LIU, 2014]
 • Boulenophrys chishuiensis [XU, LI, LIU, WEI & WANG, 2020] informationen
 • Boulenophrys congjiangensis [LUO, WANG, WANG, LU, WANG, DENG & ZHOU, 2021] informationen
 • Boulenophrys daiyunensis [LYU, WANG, & WANG, 2021]
 • Boulenophrys daoji [LYU, ZENG, WANG & WANG, 2021]
 • Boulenophrys daweimontis [RAO & YANG, 1997]
 • Boulenophrys dongguanensis [WANG & WANG, 2019] informationen
 • Boulenophrys elongata [ZENG, WANG, CHEN, XIAO, ZHAN, LI, & LIN, 2024] informationen
 • Boulenophrys fansipanensis [TAPLEY, CUTAJAR, MAHONY, NGUYEN, DAU, LUONG, LE, NGUYEN, NGUYEN, PORTWAY, UONG & ROWLEY, 2018]
 • Boulenophrys fengshunensis [WANG, ZENG, LYU & WANG, 2022]
 • Boulenophrys frigida [TAPLEY, CUTAJAR, NGUYEN, PORTWAY, MAHONY, NGUYEN, HARDING, LUONG & ROWLEY, 2021]
 • Boulenophrys hengshanensis [QIAN, HU, MO, GAO, ZHANG & YANG, 2023] informationen
 • Boulenophrys hoanglienensis [TAPLEY, CUTAJAR, MAHONY, NGUYEN, DAU, LUONG, LE, NGUYEN, NGUYEN, PORTWAY, LUONG & ROWLEY, 2018]
 • Boulenophrys huangshanensis [FEI & YE, 2005]
 • Boulenophrys hungtai [WANG, ZENG, LYU & WANG, 2022]
 • Boulenophrys insularis [WANG, LIU, LYU & WANG, 2017]
 • Boulenophrys jiangi [LIU, LI, WEI, XU, CHENG, WANG & WU, 2020] informationen
 • Boulenophrys jingdongensis [FEI & YE, 1983]
 • Boulenophrys jinggangensis [WANG, 2012]
 • Boulenophrys jiulianensis [WANG, ZENG, ZHAO, LYU & WANG, 2019] informationen
 • Boulenophrys kuatunensis [POPE, 1929]
 • Boulenophrys leishanensis [LI, XU, LIU, JIANG, WEI & WANG, 2019]
 • Boulenophrys liboensis [ZHANG, LI, XIAO, LI, PAN, WANG, ZHANG & ZHOU, 2017]
 • Boulenophrys lini [WANG & YANG, 2014]
 • Boulenophrys lishuiensis [WANG, LIU & JIANG, 2017]
 • Boulenophrys lushuiensis [SHI, LI, ZHU, JIANG, JIANG & WANG, 2021]
 • Boulenophrys minor [STEJNEGER, 1926]
 • Boulenophrys mirabilis [LYU, LIU & WANG, 2020] informationen
 • Boulenophrys mufumontana[WANG, LYU, LIU, LIAO, ZENG, ZHAO, LI & WANG, 2019] informationen
 • Boulenophrys nankunensis [WANG, LYU, LIU, LIAO, ZENG, ZHAO, LI & WANG, 2019] informationen
 • Boulenophrys nanlingensis [WANG, LYU, LIU, LIAO, ZENG, ZHAO, LI & WANG, 2019] informationen
 • Boulenophrys obesa [WANG, LI & ZHAO, 2014]
 • Boulenophrys ombrophila [MESSENGER & DAHN, 2019]
 • Boulenophrys omeimontis [LIU, 1950]
 • Boulenophrys palpebralespinosa [BOURRET, 1937]
 • Boulenophrys parva [BOULENGER, 1893]
 • Boulenophrys puningensis [WANG, ZENG, LYU, XIAO & WANG, 2022]
 • Boulenophrys qianbeiensis [SU, SHI, WU, LI, YAO, WANG & LI, 2020] informationen
 • Boulenophrys rubrimera [TAPLEY, CUTAJAR, MAHONY, NGUYEN, DAU, NGUYEN, LUONG & ROWLEY, 2017]
 • Boulenophrys sangzhiensis [JIANG, YE & FEI, 2008]
 • Boulenophrys sanmingensis [LYU & WANG, 2021]
 • Boulenophrys shimentaina [LYU, LIU & WANG, 2020] informationen
 • Boulenophrys shuichengensis [TIAN, GU & SUN, 2000]
 • Boulenophrys shunhuangensis [WANG, DENG, LIU, WU, & LIU, 2019]
 • Boulenophrys spinata [LIU & HU, 1973]
 • Boulenophrys tongboensis [LYU, ZENG, WANG, LIU, HUANG, LI & WANG, 2021]
 • Boulenophrys tuberogranulatus [SHEN, MO & LI, 2010]
 • Boulenophrys wugongensis [WANG, LYU, LIU, LIAO, ZENG, ZHAO, LI & WANG, 2019] informationen
 • Boulenophrys wuliangshanensis [YE & FEI, 1995]
 • Boulenophrys wushanensis [YE & FEI, 1995]
 • Boulenophrys xianjuensis [WANG, WU, PENG, SHI, LU & WU, 2020]
 • Boulenophrys xiangnanensis[LYU, ZENG & WANG, 2020] informationen
 • Boulenophrys yangmingensis [LYU, ZENG & WANG, 2020] informationen
 • Boulenophrys yaoshanensis [QI, WANG, MO, ZENG, ZENG, DAI, LI, GRISMER, WANG, 2021]
 • Boulenophrys yingdeensis [QI, WANG, MO, ZENG, ZENG, DAI, LI, GRISMER, WANG, 2021]
 • Boulenophrys yunkaiensis [QI, WANG, MO, ZENG, ZENG, DAI, LI, GRISMER, WANG, 2021]

Gattung Brachytarsophrys

[TIAN & HU, 1983]

 • Brachytarsophrys carinense [BOULENGER, 1889]
 • Brachytarsophrys chuannanensis [FEI, YE & HUANG, 2001]
 • Brachytarsophrys feae [BOULENGER, 1887]
 • Brachytarsophrys intermedia [SMITH, 1921]
 • Brachytarsophrys orientalis [LI, LYU, WANG & WANG, 2020] informationen
 • Brachytarsophrys platyparietus [RAO & YANG, 1997]
 • Brachytarsophrys popei [ZHAO, YANG, CHEN, CHEN & WANG, 2014]
 • Brachytarsophrys qiannanensis [LI, LIU, YANG, WEI & SU, 2022] informationen
 • Brachytarsophrys wenshanensis [HE, AI, HUANG, LI, LIU, LAN, CHEN & YUAN, 2024] informationen

Gattung Jingophrys informationen

[LYU & WANG, 2023]

 • Jingophrys feii [YANG, WANG & WANG, 2018]
 • Jingophrys pachyproctus [HUANG, 1981]
 • Jingophrys vegrandis [MAHONY, TEELING & BIJU, 2013]
 • Jingophrys yeae [SHI, ZHANG, XIE, JIANG, LIU, DING, LUAN & WANG, 2020]
 • Jingophrys zhoui [SHI, ZHANG, XIE, JIANG, LIU, DING, LUAN & WANG, 2020]

Gattung Megophrys (Zipfelfrösche)

[KUHL & VAN HASSELT, 1822]

 • Megophrys acehensis [MUNIR, NISHIKAWA, HAMIDY & SMITH, 2021]
 • Megophrys lancip [MUNIR, HAMIDY, FARAJALLAH & SMITH, 2018]
 • Megophrys montana [KUHL & VAN HASSELT, 1822]
 • Megophrys parallela [INGER & ISKANDAR, 2005]
 • Megophrys selatanensis [MUNIR, NISHIKAWA, HAMIDY & SMITH, 2021]

Gattung Ophryophryne

[BOULENGER 1903]

 • Ophryophryne elfina [POYARKOV, DUONG, ORLOV, GOGOLEVA, VASSILIEVA, NGUYEN, NGUYEN, NGUYEN, CHE & MAHONY, 2017]
 • Ophryophryne gerti [OHLER, 2003]
 • Ophryophryne hansi [OHLER, 2003]
 • Ophryophryne microstoma [BOULENGER, 1903]
 • Ophryophryne pachyproctus [KOU, 1985]
 • Ophryophryne poilani [BOURRET, 1937]
 • Ophryophryne synoria [STUART, SOK & NEANG, 2006]

Gattung Pelobatrachus

[BEDDARD, 1908]

 • Pelobatrachus baluensis [BOULENGER, 1899]
 • Pelobatrachus edwardinae [INGER, 1989]
 • Pelobatrachus kalimantanensis [MUNIR, HAMIDY, MATSUI, ISKANDAR, SIDIK & SHIMADA, 2019]
 • Pelobatrachus kobayashii [MALKMUS & MATSUI, 1997]
 • Pelobatrachus ligayae [TAYLOR, 1920]
 • Pelobatrachus nasutus (Zipfelfrosch) [SCHLEGEL, 1858] bilder
 • Pelobatrachus stejnegeri [TAYLOR, 1920]

Gattung Sarawakiphrys informationen

[LYU & WANG, 2023]

 • Sarawakiphrys dringi [INGER, STUEBING & TAN, 1995]

Gattung Xenophrys

[GÜNTHER, 1864]

 • Xenophrys aceras [BOULENGER, 1903]
 • Xenophrys ancrae [MAHONY, TEELING & BIJU, 2013]
 • Xenophrys apatani [SAIKIA, SINHA, SHABNAM, ILONA & DINESH, 2024] informationen
 • Xenophrys auralensis [OHLER, SWAN & DALTRY, 2002]
 • Xegophrys awuh [MAHONY, KAMEI, TEELING & BIJU, 2020]
 • Xenophrys damrei [MAHONY, 2011]
 • Xenophrys dehongensis [LYU & WANG, 2023] informationen
 • Xenophrys dzukou [MAHONY, KAMEI, TEELING & BIJU, 2020]
 • Xenophrys flavipunctata [MAHONY, KAMEI, TEELING & BIJU, 2018]
 • Xenophrys glandulosa [FEI, YE & HUANG, 1990]
 • Xenophrys himalayana [MAHONY, KAMEI, TEELING & BIJU, 2018]
 • Xenophrys lancangica [LYU, WANG & WANG, 2023] informationen
 • Xenophrys lekaguli [STUART, CHUAYNKERN, CHAN-ARD & INGER, 2006]
 • Xenophrys longipes [BOULENGER, 1886]
 • Xenophrys major [BOULENGER, 1908]
 • Xenophrys mangshanensis [FEI & YE, 1990]
 • Xenophrys maosonensis [BOURRET, 1937]
 • Xenophrys medogensis [FEI & YE, 1983]
 • Xenophrys megacephala [MAHONY, SENGUPTA, KAMEI & BIJU, 2011]
 • Xenophrys monticola [MAHONY, KAMEI, TEELING & BIJU, 2018]
 • Xenophrys numhbumaeng [MAHONY, KAMEI, TEELING & BIJU, 2020]
 • Xenophrys oreocrypta [MAHONY, KAMEI, TEELING & BIJU, 2018]
 • Xenophrys oropedion [MAHONY, TEELING & BIJU, 2013]
 • Xenophrys pangdaensis [SHU, LI, WU, LIU, HE, LIN, ZHANG & GUO, 2023] informationen
 • Xenophrys periosa [MAHONY, KAMEI, TEELING & BIJU, 2018]
 • Xenophrys robusta [BOULENGER, 1908]
 • Xenophrys serchhipii [METTHEW & SEN, 2007]
 • Xenophrys suiyangensis [LUO, XIAO, GAO & ZHOU, 2020]
 • Xenophrys takensis [MAHONY, 2011]
 • Xenophrys truongsonensis [LUONG, HOANG, PHAM, NGUYEN, ORLOV, ZIEGLER & NGUYEN, 2022] informationen
 • Xenophrys zhangi [YE & FEI, 1992]
 • Xenophrys zunhebotoensis [MATHEW & SEN, 2007]

 

Stand: 2024-06-30

 


Ergänzende Informationen zu den Froschlurchen (Anura)